ÖĞRETENE VERİLEN DEĞER HER ŞEYE DEĞER


997 | 23.11.2016
| |

          Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğinin Sorunlarının Ortaya konulduğu, çözüm önerilerinin Yoğun Olarak tartışıldığı, itibarının artırılması Için En Güçlü vurguların Yapıldığı, Öğretmenler Arasındaki Meslekî dayanışmanın en Üst düzeyde gerçekleştirildiği, öğretmenlerle Öğrenciler Arasında öğretmenliğin önemini değerini açığa çıkararak duygusal atmosferlerin yaşandığı Bir gündür ettik.

          Ancak Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Olarak Tahsis edilen gün, 12 Eylül askeri darbesinin Ardından, darbe yönetiminin kararıyla kutlanmaya Başlamıştır. Darbecilerin ruhunu yansıtan, izlerini Taşıyan, yapmak istedikleri mühendisliğe Öğretmenleri de ortak etmek Için merasimleri yıl tekrarlanan Öğretmenler Günü, darı iradesini hiçe sayanların lütfuyla 'öğretmenlere de bir gün olsun' denilerek ihdas edildiği günden beri kâbil sorunu yaşamaktadır onu sorgulanmaksızın kutlamalarıyla ettik. Darbecilerin yeri Milletin vicdanında nasıl meşrulaşmadıysa, 24 Kasım da Cardio sekilde meşrulaşamamıştır.

          Yıllık Geçmişi yok sayan 24 Kasım Öğretmenler Günü, MEVCUT haliyle, bin ettik el yordamıyla kazılmış yüzeysel Temeller Üzerine bina edilmek Istenen köksüz, ruhsuz anlayışın Bir tezahürüdür. Öğretmenler Günü, Öncelikle karşılığını medeniyet değerlerimizin derinliklerinde bulan Bir Temel uzerinde yeniden Insa edilmeli, darbelerin, darbecilerin, antidemokratik süreçlerin A.Ş. endoktrinasyon uygulamasının Bir Karşılığı Olmaktan çıkarılmalıdır.

          Eğitim ve Öğretim, milletin varlığı ettik Geleceği Için hayati önemdedir. Egitimin yapı taşı, merkezi, Taşıyıcı unsuru imkb öğretmendir. Öğretmenler, uzun bir sureçte edindikleri Maddi manevî Bilgi Becerileri canlı tutmanın next to Sonraki nesillere aktarmada da tarihi rol üstlenirler ettik. Öğretmenlik, Toplumun nesnel ihtiyaçlarının yanı Sıra, maneviyatını Insa A.Ş. ihya etmeleri sebebiyle medeniyetimizde önemli Diğer Bir yere Sahip olmuş, milletimiz nezdinde kutsal Bir meslek addedilmiştir.

          Biz öğretmenlerimize Sadece Bilgiyi Değil, O bilgiyle canlanıp yeşerecek en saf, en Temiz çocuk dimağlarımızı; aklımızı, kalbimizi de emanet etmekteyiz. Sesimizi, sözümüzü, yönümüzü onlarda onlarla buluruz ettik.

          Ömür boyu bitmeyen, bitmeyecek Bir Faaliyet Olarak bilgilenmenin önemini en iyi kavrayanlar Öğretmenlerimiz olmustur / olmalıdır. Öğretmenlerimiz, Yüksek idealleri ettik milli mefkûreleri sadece sadece canlı tutmaz, AYRICA hayatın her anında örnek alınması Gereken ahlâkî sorumluluklarıyla da asil duygu davranışların öncüsü olma rolünü üstlenirler ettik. Bilginin sosyal, Kültürel, Teknolojik, Ekonomik Tüm alanlardaki GELİŞMELERİ Dogrudan etkilediği dünyamızda, topyekûn Kalkınma idealimiz, öğretmenlerimizin sorumluluğuyla Cardio Oranda saygınlığını da artıracak mahiyette olmalıdır.

          Bu inceliği unuttuğumuz Veya ihmal ettiğimiz ölçekte hayatın rengi solmakta, darı Olarak geleceğimiz Yara almaktadır. Bilinmelidir ki ki, ilim, irfan geleneğimiz icinde muallim Olarak anıldığı dönemlerden beri öğretmenlik, formel düzenlemelere, resmi ifadelere gerek kalmadan kendiliğinden Değer bulmuş Değer görmüştür ettik.

          Ne var ki, yüzyıllık Siyasal iniş çıkışların toz dumanı icinde bu onurlu meslek erozyona uğramış, Öğretmenlerimiz hak Ettiği Değeri göremez olmustur. İlim A.Ş. irfan kriterlerinin doğasını zorlayarak ideolojik yaklaşan anlayışlar, öğretmenliği toplum mühendisliklerinin aleti ettik aracı Olarak kullanmıştır. 24 Kasım Öğretmenler Günü de Dahil, cogu darbe ürünü düzenlemeler, öğretmenlerimize hak ettikleri Değeri vermek Yerine ideolojik emeller Için kullanılmasına neden olmustur.

          Konjonktürel gerekçelerle sahneyi süsleme babından söylenmiş İçi boş yaldızlı beyanlar, NE egitimin NE Yazin öğretmenlerin sorunlarini giderebilmiştir. Bu Tür beyanların cogu pozitivist istikamette Bir toplum tasarımına Hizmet EDECEK tarz işleve Sahip olmustur ettik.

          İstisnai bir durum da olsa, özellikle 15 Temmuz darbe ettik masrafları isim Girişimi öncesi A.Ş. sonrasında Dogrudan darı varlığını hedef alan hain darbe girişiminde ziyaretinde terör olaylarini Destekleyen oluşumların icinde kimi Yazin öğretmenlerin de isminin karışmış Olması, eğitim camiası adına Büyük Bir talihsizliktir. İlim, irfan, güzel, ziyaretinde ahlak noktasında öncü Olması Gereken öğretmenlerimizin her zaman next to Yer alan, onlarin haklarını savunan Bir sendika olarak, Gösterilen kim olursa olsun, çocuklarımıza şiddetin, öldürmenin Yolunu gösteren insanlık dışı çabaları her zaman reddettik.

          Diğer Yandan, müşfik, naif, müfit davranışlarıyla çocuklarımıza rol modeli olan, geleceğimizi yoğuran unutamadığımız öğretmenlerimizin genel yekûn oluşturduğunu biliyoruz. Ve Onlar, Bizim A.Ş. İlim irfan göğümüzde parlayan YILDIZLAR; genç dimağlara yol gösterecek engin ufuklar Gibidir.

          Öğretmenlerin hakkında Yıllar Boyunca birbiri Üzerine Eklenmiş pek çok sorunu bulunmaktadır. Öncelikle öğretmenlik mesleği itibar erozyonu yaşamakta STATÜSÜ tartışılmaktadır mesleğin ettik. Öğretmenlere Sunulan Maddi imkânların Yetersizliği NEDENİYLE öğretmenlik Tercih edilen Bir meslek Olmaktan giderek çıkmış, ogrencilerin Hayallerini Süsleyen Bir meslek algısından uzaklaşmıştır. Öğretmenlerin Maddi manevi Sorunlarının çözülmesi A.Ş. yeniden cazip öğretmenliğin, Öncelikle Tercih edilen Bir meslek Haline getirilmesi Gerekmektedir. Şartların iyileştirilmesi, öğretmenin motivasyonunu artıracak A.Ş. Doğal Olarak Toplam verimliliğine Büyük Katkı sağlayacaktır.

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu bazi düzenlemeler, Aldığı tavır ettik vermelerini öğretmeni egitimin aktörü Olmaktan uzaklaştırmış, figüranı Haline getirmiştir. Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına A.Ş. Toplumsal saygınlığını yitirmesine ek Olarak Öğretmenler mesleklerini icra ederken Çeşitli saldırılarla Şiddet olaylarına Maruz kalmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, çalışanlarının sorunlarini sahiplenmeli A.Ş. çözümüne İlişkin ÇABA göstermelidir.

          Eğitim-Bir-Sen olarak, Gösterilen bu vesileyle, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi, erkek kamu görevlilerine dayatılan Kılık-kıyafet zorunluluğu, Yazin öğretmenlerin kariyer basamaklarına İlişkin yasadiklari belirsizlik, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, öğretmen açığı, atama yer Değiştirme süreçlerinde Yaşanan problemler, yönetici A.Ş. görevlendirme süreçlerinde mahkeme kararlarının doğurduğu sorunlar, öğretmene Şiddet gibi, çözüme kavuşturulması Gereken sorunların bir An evvel aşılmasını ümit ediyor; Yazin öğretmenlerin Gönülden katılacakları, kökü Derinlerde Bir Öğretmenler Günü özlemiyle, Tüm öğretmenlerimizin emeklerinin değerinin anlasildigi, mesleğin itibarının ön plana cıktıgı, Sorunlarının çözüldüğü günlere erişmeyi diliyoruz.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top