İstanbul 3 Şubesi

15 TEMMUZ ŞİİRLERİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 Nolu Şube olarak "15 TEMMUZ Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması" düzenliyoruz.

Yarışmaya sadece İstanbul'da görev yapan eğitim çalışanları katılabilecektir.

Yarışma, ödüllü olup yarışmayla ilgili şartname aşağıda yer almaktadır. 

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE

EĞİTİMCİLER ARASI15 TEMMUZ ŞİİRLERİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

 

DÜZENLEYEN:

EĞİTİM–BİR-SEN İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE

 

KATILIMCI KİTLE:

İSTANBUL’DAKİ TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI

 

     AMAÇ:

 1. Milli irade bilincini ve direniş ruhunu canlı tutmak.
 2. Öğretmenlerin projede etkin rol almalarını sağlayarak 15 Temmuz ruh ve dinamizmine katkı sağlamak.
 3. Tarih boyunca yaşanan yakın ve uzak çevredeki darbe ve hainliklere karşı duyarlılığı artırmak.
 4.  Öğretmenlerin sosyal algı ve sosyal kavrayışlarına katkı sağlayarak; toplumsal olaylara dikkatlerini yoğunlaştırmak.
 5.  İstanbul’daki öğretmenlere ulaşmak ve yılda bir kez de olsa ortak bir iletişim kurma ortamı sağlamak, yerli bir duruş ve şuurla, yüz yüze kaldığımız iç ve dış tehditlere dikkat çekmek.

     YÖNTEM:

 1. Yarışmacılar; 15 TEMMUZ ŞİİRLERİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI’na kendi seçtikleri bir şiirle katılacak.
 2. Eğitim çalışanları, yarışmaya sadece “15 Temmuz temalı” bir şiirle katılabilirler.
 3. Yarışmaya hangi şiirle katılınacağının tarafımıza önceden bildirilmesi gerekir. Bildirilen şiirden farklı bir şiirle yarışmaya katılan kişi, diskalifiye edilmeyi kabul etmiş sayılır. 
 4. Seçilecek şiirlerde; hece, aruz, serbest ölçü kısıtlaması yoktur.
 5. Yarışmacılar kendilerinin yazdığı veya seçtikleri herhangi bir şiirle katılabilirler. Profesyonel olarak sunuculuk, şiir programı sunuculuğu yapanlar bu yarışmaya katılamazlar. 
 6. Şiirler, jürinin denetimine tabi tutulacak, okunması sakıncalı olanlar önceden bildirilecek.
 7. Şiirler okunurken fon müziği, yansıtıcı ve şiiri destekleyici materyaller kullanmak serbesttir.  
 8. Yarışma, sadece İstanbul’daki eğitim çalışanlarına yöneliktir. İstanbul dışından yarışmacı kabul edilmeyecektir.
 9. Okunacak eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmamalıdır.
 10. Yarışmada okunacak eserler,  elektronik posta yoluyla gönderilecek ya da elden teslim edilecektir.
 11. Eserin son sayfasında öğretmenin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, elektronik postası, fotoğraflı kısa özgeçmişi yer almalıdır.
 12. Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
 13. Yarışmacılar, yarışmanın başlama saatinden en az 30 dakika önce yarışmanın yapılacağı salonda hazır bulunacaktır. Yarışma saatinden sonra gelen yarışmacı elenmiş sayılacaktır.
 14. Şiiri, mikrofonlu ya da mikrofonsuz okumak yarışmacının tercihine bırakılacaktır.
 15. Şiirler, ezbere ya da okuyanın seçimine bağlı olarak kâğıttan veya yansıtıcıdan okunabilir.
 16. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

      DEĞERLENDİRME:

 1. Yarışma jürisi dört kişiden oluşacaktır.
 2. Her bir jüri üyesi yarışmacıyı 100 puan üzerinden değerlendirecek, jüri üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak sıralama yapılacaktır. Ortalamanın eşit çıkması durumunda kura çekilecektir.  

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve PUANLAMA:

Değerlendirme Kriterleri

Puan Değeri

Şiire hâkimiyet (Özgünlük, şiirin ruhuna uygunluk, ezber gücü, duyguların tam olarak ifade edilmesi)

25 puan

Beden dili (Jest ve mimikler, fon müziği–efekt veya görüntüye  uyum, sahneyi etkili kullanma)

25 puan

Vurgu, tonlama ve Türkçeyi kullanma (Seyirciyi etkileme)

25 puan

Telâffuz (Diksiyon)

25 puan

Toplam

100 puan

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Duyurusu: 1 Kasım – 30 Kasım 2017

Yarışmanın Yapılacağı Tarih: 15 Aralık 2017 – 15 Ocak 2018 ( Kesin tarihler yarışmacılara bildirilecek. )

Ödül Töreni: 1 Şubat – 28 Şubat 2018 ( Kesin tarih ilan edilecek. )

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YER:

Başvurular sona erdiğinde yarışmacılara yarışmanın yapılacağı yer konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: 2 (İki) Cumhuriyet Altını

İkincilik Ödülü: 1,5 (Birbuçuk) Cumhuriyet Altını           

Üçüncülük Ödülü: 1 (Bir) Cumhuriyet Altını

2 kişiye Teşvik (Mansiyon) ödülü yarımşar altın

YARIŞMA SEKRETARYASI:

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkan Yardımcısı İsmail Gökçe

YARIŞMANIN KOORDİNATÖRÜ:

Hayrettin Taylan

İletişim:  ebsistanbul34.123456@gmail.com

Adres:  Mithat Paşa Cad. Ağaoğlu İş Merkezi No:9 Kat:4 Daire:72 (Son Durak) Ümraniye - İSTANBUL

Tel: 0216-505 86 80-81 •  Faks: 0216-505 86 82 •  GSM: 0505-400 14 76

SEÇİCİ KURUL:

 1. Üzeyir İlbak: Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
 2. Şeref Akbaba: Ay Vakti Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
 3. Hayrettin Taylan: Şair-Yazar, Edebiyat Öğretmeni
 4. Niyazi Gedik: Şiir Programcısı-Öğretmen

 

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

YARIŞMACI BİLGİ FORMU

 

 

ADI-SOYADI

 

 

DOĞUM YERİ VE YILI

 

TELEFON NO

 

KURUMU

 

 

ŞİİRİNİN ADI VE ŞAİRİ

 

GÖREVİ

 

 

İLETİŞİM

 

MAİL