İstanbul 3 Şubesi

15 TEMMUZ KONULU HİKÂYE YARIŞMASI

     

EĞİTİM ÇALIŞANLARI ARASI

15 TEMMUZ KONULU HİKÂYE YARIŞMASI

 

DÜZENLEYEN:

EĞİTİM–BİR-SEN İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE

 

KATILIMCI KİTLE:

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI

 

     AMAÇ:

 1. Milli irade bilincini, şehadet ve direniş ruhunu canlı tutmak,
 2. Eğitim çalışanlarının yarışmada etkin rol almalarını sağlayarak 15 Temmuz ruh ve dinamizmine katkı sağlamak,
 3. Tarih boyunca yaşanan yakın ve uzak çevredeki darbe ve hainliklere karşı duyarlılığı artırmak,
 4. Eğitim çalışanlarının sosyal algı ve sosyal kavrayışlarına katkı sağlayarak; toplumsal olaylara dikkatlerini yoğunlaştırmak,
 5.  Eğitim çalışanlarına ulaşmak ve yılda bir kez de olsa ortak bir iletişim kurma ortamı sağlamak, yerli bir duruş ve şuurla, yüz yüze kaldığımız iç ve dış tehditlere dikkat çekmek,
 6. Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,
 7. Toplumda dil bilincinin yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak,
 8.  Köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk Öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini ve Türkçe’nin tüm anlatım olanaklarıyla kullanılmasını sağlamak.

 

     YÖNTEM:

 1. Eğitim çalışanları, yarışmaya sadece “15 Temmuz temalı” bir hikâye ile katılabilirler.
 2. Yarışma, tüm eğitim çalışanlarına yöneliktir.
 3. Gönderilen hikâyelerin altına isim veya rumuz yazılmayacaktır.
 4. Hikâyeler, A4 boyutunda, en fazla 7 (yedi) sayfa, tek satır aralıklı, Times New Roman karakteri ve 12 puntoyla yazılarak hazırlanacaktır.
 5. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmamalıdır.
 6. Eserin son sayfasında öğretmenin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, elektronik postası, fotoğraflı kısa özgeçmişi yer almalıdır.
 7. Yarışmaya katılan öyküler, Türkçenin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır
 8. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu saptanan yapıtlar, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve yapıt sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir
 9. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü yayın hakları Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 Nolu Şube’ye aittir.
 10. Seçici Kurul kararları, kesindir ve itiraz edilemez.
 11. Yarışmacılar eserlerini, ebsistanbul34.123456@gmail.com elektronik posta adresimize ya da Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Mithat Paşa Cad. Ağaoğlu İş Merkezi No: 9 Kat: 4 Daire: 72 (Son Durak) Ümraniye – İSTANBUL adresimize iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.
 12. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

 DEĞERLENDİRME:

 1. Yarışma jürisi dört kişiden oluşacaktır.
 2. Her bir jüri üyesi yarışmacıyı 100 puan üzerinden değerlendirecek, jüri üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak sıralama yapılacaktır. Ortalamanın eşit çıkması durumunda kura çekilecektir.  
 3. Kurul tarafından; ilk üçe giren yapıtlar ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan ilk beş yapıt ilan edilir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ

• Özgünlük

• Kurgu

• Üslup

• Türkçenin doğru kullanılması

• Ana temaya uygunluk

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Duyurusu ve Katılım: 15 Ocak – 15 Mart 2019

Yarışma Sonucunun bildirilmesi: Nisanın İlk Haftası

Ödül Töreni: Nisan Ayı İçerisinde ( Kesin tarih ilan edilecek )

 

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: 2 (İki) Cumhuriyet Altını

İkincilik Ödülü: 1,5 (Birbuçuk) Cumhuriyet Altını           

Üçüncülük Ödülü: 1 (Bir) Cumhuriyet Altını

2 kişiye Teşvik (Mansiyon) ödülü yarımşar altın

 

ÖDÜLLERİN İLANI: http://istanbul3.ebs.org.tr/ ve sendikanın diğer sosyal medya sayfalarında ilan edilecektir.

 

YARIŞMA SEKRETARYASI:

Yarışmanın Genel Sorumlusu: Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkan Erol Ermiş

Yarışmanın Sendika Sorumlusu: Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkan Yardımcısı

Halil İbrahim Kolancı

 

Yarışmanın Koordinatörü:

Hayrettin Taylan

 

İletişim:  ebsistanbul34.123456@gmail.com

Adres:  Mithat Paşa Cad. Ağaoğlu İş Merkezi No:9 Kat:4 Daire:72 (Son Durak) Ümraniye - İSTANBUL

Tel: 0216-505 86 80-81 •  Faks: 0216-505 86 82 •  GSM: 0505-400 14 76

 

SEÇİCİ KURUL:

 1. Üzeyir İlbak:           Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
 2. Şeref Akbaba:         Ay Vakti Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
 3. Hüseyin Çelik:         Öykücü, Türkçe Öğretmeni
 4. Hayrettin Taylan:   Şair-Yazar, Edebiyat Öğretmeni

 

15 TEMMUZ HİKÂYE YARIŞMASI

YARIŞMACI BİLGİ FORMU

ADI-SOYADI

 

 

DOĞUM YERİ VE YILI

 

TELEFON NO

 

KURUMU

 

 

ŞİİRİNİN ADI VE ŞAİRİ

 

GÖREVİ

 

 

İLETİŞİM

 

MAİL

 

 

15  TEMMUZ;  MİLLÎ UYANIŞ DESTANIMIZDIR,  UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!!!