İstanbul 3 Şubesi

YALAN ve İFTİRALARA DİKKAT!!!

 

Kıymetli arkadaşlar,

Son günlerde sendikamıza yönelik çeşitli mecralardan, sendikalardan yalan, iftira, olumsuz propaganda ve algı çalışması  yürütüldüğü görülmekte, son gelişmelerle alakalı tüm eksikliklerin sorumlusu olarak sendikamız gösterilmeye çalışılmaktadır. Hiçbir şey söylendiği gibi olmayıp çeşitli konularla ilgili görüşlerimizi bir kez daha yineliyoruz. 

1.ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU VE KARİYER BASAMAKLARI:
ÖMK'nın yıllardır mücadelesini veren sendikamızdır. Ancak çıkarılan kanun, sendikamızın istediği gibi olmamıştır. Kanundaki eksikliklerin tamamlanması için yoğun çabamız devam etmektedir ve edecektir.

Kariyer basamakları da yıllardır alandan gelen yoğun taleplerin karşılanmasına yönelik olarak yine sendikamızın çabalarıyla yürürlüğe girmiş olup, sınav şartı sendikamızın talebi değildir. Sendikamız, son toplu sözleşme görüşmelerinde dile getirdiğimiz gibi "amasız, fakatsız ve de sınavsız 8 yıla uzman öğretmenlik, 12 yıla baş öğretmenlik verilmesini" savunmaktadır. Ancak kanun istediğimiz gibi çıkmamıştır.  Bu durumun düzeltilmesi de ancak sendikamızın çabalarıyla olacaktır. Hiçbir kazanımın altında imzası bulunmayan bazı sendikaların, öğretmen camiasının tüm kazanımlarının adresi olan sendikamıza yönelik ithamlarına kulak asılmaması elzemdir. 

Kariyer basamaklarının çalışma barışını bozacağı yönündeki propagandanın sahibi olan sendikanın çalışma barışı umurunda bile değildir. Zira kendileri üye sayısı biraz artınca öz güven patlaması yaşamış, aldıkları KIYAFET KARARI ile gerçek yüzlerini göstermiş, Milli ve Manevi değerlerimiz ve özgürlük iklimimize alenen saldırarak,  öğretmen ve kamuda çalışan diğer personelleri tehdit ederek çalışma barışına en büyük darbeyi kendilerinin vuracaklarını alenen ilan etmişlerdir. Kamuda kılık-kıyafet özgürlüğünün gerçek savunucusu ve yegane sağlayıcısı olan sendikamız, bu ve benzeri tehditlere asla pabuç bırakmayacaktır. Çalışma barışı konusunda tek söz söyleme hakkı olmayanların, öğretmenlerimiz için hiçbir hayırlı işin altında imzası olmayanların menfi propagandaları, sendikamızı yıpratamayacaktır.

2. BANKA PROMOSYON SÖZLEŞMELERİ 
Önceki yıllarda esamesi bile okunmayan promosyon konusunda alınan miktarların önemli derecede artması, SENDİKAMIZIN çabaları sayesindedir. Ancak, Ümraniye özelinde, pandemi döneminin en yoğun yaşandığı sürece denk gelen promosyon ihalelerine bir kısım özel bankaların katılmaması, katılımcı bankaların yüksek meblağlara çıkmaması neticesinde düşük kalmasının sorumluluğunu sendikamıza yüklemeye çalışmak, bunun üzerinden üye devşirmeye ve üyelerimize yalan yanlış bilgiler vererek zihinlerini bulandırmaya çalışmak, arsızlığın ve utanmazlığın bir göstergesidir. Takdir edilmelidir ki bu bir ihaledir ve sendikamız düşük kalan meblağları asla kabul etmemiştir. (Ümraniye'de 1. İhalenin iptal edilmesi sağlanmış, 2. İhale ile oluşan meblağın, pandeminin ağır koşulları nedeniyle daha yukarılara çıkamayacağı görüldüğünden şerh düşülmüş, ihale sendikamızın karşı oyuna rağmen oy çokluğu ile kabul edilmiştir.)

Promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi için yoğun bir gayret sarfedilmekte, diğer iki sendika ile birlikte bankanın pazarlık masasına çekilmesi için çeşitli girişimler adım adım uygulamaya konulmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalara, amacımıza ulaşıncaya kadar kararlılıkla devam edilecektir.

3. EYLEMSİZLİK İTHAMLARI
Sendikamız ÖMK, kariyer basamakları, promosyonlar, eğitime hazırlık ödeneği, vergi dilimleri, MTSK ücretleri, genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıflarının özlük haklarının iyileştirilmesi vb hususlarda Türkiye genelinde tüm illerde kitlesel basın açıklamaları ve eylemler gerçekleştirmiştir. İstanbul'da da bütün üyelerimiz için benzer bir kitlesel basın açıklaması yapılmış, konuların taleplerimiz doğrultusunda çözüme kavuşturulması için takibimizde olacağı, sonuçlanıncaya kadar ısrarlı mücadelemize devam edileceği yüksek sesle haykırılmıştır. Önümüzdeki günlerde yeni eylemler gerçekleştirilecektir.

Son günlerde niyetlerinin ne olduğu tarafımızca gayet iyi bilinen ve hiç bir zaman tarafsız olmayı başaramamış, ayrımcı zihniyetleriyle ön plana çıkmış bir takım odakların beyhude çabaları; sendikamızın samimiyetine, çalışkanlığına, öğretmenden yana ayrımsız tavrına toslayacak, sabun köpüğü gibi eriyip gidecektir. 

Tüm üyelerimiz sabırlı ve müsterih olsunlar, her zaman olduğu gibi son sözü daima EĞİTİM-BİR-SEN söyleyecektir.

EĞİTİM-BİR-SEN
İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE