İstanbul 3 Şubesi

İSTANBUL ŞUBELERİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Eğitim Bir Sen İstanbul şube başkanları ve bir grup sendika yöneticisi Eğitim'Bir-Sen İstanbul 5 Nolu Şubede bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı, basın açıklamasını Eğitim Bir Sen şubeleri adına İstanbul 5 nolu şube başkanımız Yusuf Sabaz okudu.


Kıymetli üyelerimiz, değerli eğitim çalışanları ve basınımızın güzide temsilcileri,


Eğitim Bir Sen İstanbul Şubeleri olarak eğitim-öğretimin  önemli sorunlarına dikkat çekmek, çözüm önerilerimizi ortaya koymak ve üyelerimizin sesi olmak üzere toplanmış bulunuyoruz.


Birkaç başlıktan oluşan Basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

MTSK (MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAVI)

Kıymetli hazirun, dile getirmek istediğimiz birinci konumuz MTSK sınavıdır. Sabah 07:20'de başlayan MTSK Sınav Görevi mesaisi, akşam 17:30’a kadar yüksek risk altında gerçekleşmektedir. İstanbul’un ulaşım koşulları da dikkate alındığında 12 saate yakın süren bir sınav görevi yerine getirilmektedir. Hal böyleyken 2021 Ocak ayı itibariyle asgari ücret, memur maaşları ve diğer sınav ücretlerinde en azından enflasyon tutarında yapılan iyileştirmeler, maalesef can güvenliği açısından yapılan sınavların en risklisi ve tehlikelisi olan Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınavlarında defaatle dile getirilmesine ve ilgili makamlara iletilmesine  rağmen iyileştirme yapılmamıştır . Hatta ve hatta ücret azaltılmıştır.

Tüik verilerinde dahi 2021 Ocak ayından günümüze gerçekleşen resmi enflasyon %100’ü aşmışken 2021 yılı Ocak ayında 445 TL civarında olan komisyon ücreti; 2022 yılı Ocak ayında sadece %10 civarı bir zamla geçiştirilmiştir. 2022 Eylül ayında ise bu ücret geçen yılların da altında kalmış 400 TL’ye düşürülmüştür. 


MTSK sınavlarında görev alan komisyon üyelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve son yıllarda enflasyon karşısında neredeyse sınav günü yol, yemek ücretlerini bile karşılamayacak seviyelere  düşen sınav ücretlerinin ivedilikle güncellenmesini istiyoruz.
Gerek resmi makamlara, gerek sosyal medya platformlarında tüm paydaşlara yaptığımız çağrı karşılık buluncaya ve hak edilen iyileştirilme yapılıncaya kadar tüm üyelerimizi MTSK sınavlarında görev almamaya davet ediyoruz.

BANKA PROMOSYONLARI

Sayın Basın Mensupları, Kıymetli Arkadaşlar, 

Bu yıl önemli sorunlarımızdan birisi de Banka Promosyon Sözleşmeleri. Yüksek enflasyon, özellikle son bir yılda yapılan banka promosyon sözleşmelerini değersiz hale getirmiştir. Kamu görevlilerinin zararı büyüktür. Enflasyonun neredeyse 10 katı kâr yapan bankalar banka promosyon sözleşmelerini güncellemeye yanaşmamakta ve kârlarına kâr eklemeye devam etmektedirler. 
Bu zamana kadar promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi ile alakalı vermiş olduğumuz dilekçelerin büyük çoğunluğuna ret cevabı geldiği gibi verilen promosyonun çok daha fazlasını tazminat olarak talep etmektedirler. Bankaların bu vurdumduymazlığını bir yere koymak mümkün değildir. Bankalar bu tavırlarına devam ederlerse bedelini ağır bir şekilde ödeyeceklerini bilmelidirler. Bu husustaki mücadelemizden asla vazgeçmeyecek verilen ret cevaplarını sineye çekmeyeceğiz. 
Hükümet de bütün bu yaşananlara seyirci kalmamalı bankaların sömürü çarkına dur demelidir. Bankalara son çağrımız şudur: Gelin kamu çalışanlarına kulak verin ve banka promosyon sözleşmelerini günün şartlarına uygun olarak bir an önce güncelleyin. Bankalar güncellemeye yanaşmadıkları sürece biz de adım adım çeşitli eylemleri uygulamaya koyacağız.


GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI

Ek gösterge düzenlemesinde onarılması gereken hususlardan biri de şeflere, teknikerlere ve Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan tüm memurlara 3600 ek göstergenin verilmemesidir.  Bu ayrımdan bir an önce vazgeçilmeli ve 3600 ek gösterge MEB’e bağlı tüm memurlara verilmelidir.
Görev tanımları muğlak olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdari Hizmetleri Sınıfına geçirilmesini" istiyoruz. MEB KİK'te alınan karar gereği, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları takvime bağlanarak 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmeli; sınav takvimi ilan edilmelidir. Bu sınav neden yapılmıyor bilmiyoruz. Önerimiz, bu sınavın düzenli aralıklarla yapılması ve sistemli bir hale gelmesidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’nin daha müreffeh olma yolundaki uzun vadeli hedeflerine ancak sorunlarını aşmış bir eğitim sistemiyle erişebileceğine inanıyor; eğitimcilerin beklentilerinin yerine getirilmesinin önemini ifade ediyor, sorunların çözüme kavuşturulacağı bir eğitim-öğretim yılı temenni ederek, bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize başarı dolu bir yıl diliyoruz.


KATILIM SAĞLAYAN TÜM ÜYELERİMİZE VE BASIN MENSUPLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ.


EĞİTİM-BİR-SEN 
İSTANBUL ŞUBELERİ