Meslek liseli ötekileştirilmemeli, teşvik edilmelidir


1082 | 24.10.2016
| |

 

          Eğitim-Bir-Sen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, meslek lisesi öğrencilerini "ara eleman" ithamından, ziyaretinde iddiasızlığından arındırmak Zorunda olduklarını ifade ederek, "Ara eleman Tespiti, Süreç İçerisinde arka plana mahkum insan rasyonalitesi oluşturdu, oluşturuyor.Kapsamlı. Mesleki eğitimde yetişen Öğrenciler, ara eleman Değil, aranan eleman düzeyinde olmalıdır "dedi.

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği "Eğitimden Üretime Sektörle İş Birliğine" Temalı 2. Eğitim Kongresi'nin açılış panelinde konuşan Ali Yalçın, sözlerine, kongrenin, milli eğitim sistemine, çalışma Hayatına A.Ş. Üretim sektörüne Büyük Katkılar sunacağını düşündüğünü belirterek başladı.

 

 

'Güçlü Türkiye'nin' için uğraşıyoruz

          Türkiye'nin 2023 vizyonunu, "Yeniden Büyük Türkiye" hedefinin önemli Diğer eşiklerinden biri Olarak gördüklerini kaydeden Yalçın, "İnsana, Vatandaşa, haklara, özgürlüklere Yönelik paradigma Değişikliği yönüyle 'Yeni Türkiye' diyoruz. Yeniyi üretebilen, fikir geliştiren, politika zeminleri oluşturabilen, Kendi sınırlarına hapsedilemeyen, küreselleşme çukuruna düşmeden yerkürenin bütününe barış, huzur, refah adaletin hâkim Olması hedefini seslendirmek Açısından 'Büyük Türkiye' diyoruz ettik. Kendi geleceğiyle Ilgili Kararları Kendi alabilen, ticaret, sanayi A.Ş. ekonomi Alanında dünya ölçeğinde müsabaka edebilen, Başka toplulukları avlama peşinde olmayan, başkalarına da av olma hatasına düşmeyen, millete ettik Devlete Yönelik benzetilmiş A.Ş. Küresel TEZGAHLARI bozabilen irade Açısından da 'Güçlü Türkiye' için uğraşıyoruz " şeklinde konuştu.

 

 

Sorunları çözmek Için hepimiz Bir aradayız

          "Mesleki ve teknik eğitim alanının hemen bütün, BAŞAT aktörleri bu Masada Bir Arada Bulunuyor" diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: benimle Birlikte onlari istihdam etmek sermaye kesiminin temsilcisi, işçi sendikası Temsilcileri, kamu "Meslek Liselerinin Öğretim sürecini Yürüten Yazin öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının temsilcisi Olarak ben, işvereni vekili konumundaki arkadaşlarımız, akademisyenler de bu Masada Bulunuyor. Tabiri caizse, Mesleki-teknik egitimin, bu eğitim sürecinden geçenlerin, Mesleki istihdam etmek alanının doğrularını, yanlışlarını sahiplenmesi gerekenler Olarak Bir aradayız. Samimi tepkilerimizi ifade etmek durumundayız açıklığıyla, bildiklerimizi, eleştirilerimizi, öngörülerimizi, önerilerimizi, bütün A.Ş. olarak. Bu alanla Ilgili ne yaptığımızı, neleri yapmadığımızı, beklentilerimizle uyumlu Bir eylemlilik halimizin OLUP olmadığını, Katkı ettik Katılım noktasında personal A.Ş. Kurumsal kapasitemizi masaya yatırmalıyız. "

          28 Şubat Sürecinde Yaşanan İHL'lere Yönelik kısıtlamaları hatırlatan Yalçın, "Bu politika ziyaretinde Uygulamaların sonuçlarından meslek liseleri A.Ş. Öğrencileri de etkilendi. İHL'lere Yönelik katsayı zulmünün üreteceği Kamuoyu tepkisini azaltmak Için 'mesleğe eleman yetiştiren Ortaöğretim kurumları ile Diğer Öğretim kurumlarını Ayrı değerlendirmek Gerekir' söylemi devreye sokuldu. Sonuçta ne oldugunu hepimiz biliyoruz: İlginin azaldığı İHL'ler Meslek liseleri ettik eğilimin ettik. Katsayı adaletsizliğinin ürettigi iklim İHL'ler Için de meslek liseleri Için de öğrencisiz okullar, sınıflar üretti. Öyle ki, 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' mottosuyla Mesleki ve teknik eğitim veren Ortaöğretim kurumlarına Yönelik ilgi A.Ş. farkındalık Oluşturma kampanyaları düzenlendi. Bu kampanyayı Başlatan imkb Üretim sektörünün Büyük sermaye gruplarından biriydi. Amaç, Toplumsal Dinamikleri yok sayan vesayet sistemine eleştiri getirmek değildi. Vesayet döneminin eğitim Alanında ürettigi dayatma, Üretim sektörünü de etkileyince, nitelikle eleman noktasında sıkıntı oluşturunca 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' Olarak ilan Edildi "ifadelerini kullandı.

 

 

OECD ortalamasının uzerinde Bir sıraya yerleştik

          Üretme heyecanından Ürün kalitesine, yeni teknolojilerden Üretim felsefelerine birçok Konuda yarış pistine yaklaşamadıklarını kaydeden Yalçın, "Yeni Meslekleri, Bunlarla Ilgili eğitimleri, Materyalleri Laboratuvarları, Modülleri, ziyaretinde Atölye modüler programları edinmeyi de, geliştirmeyi de ıskalamak Zorunda bırakıldık. Bunların çoğu yerin epey sonucunu hep birlikte yaşadık: Gençlerin hala silahlarla dolaştığı gelecek, iş ekmek kaygısı ettik; sektörün imkb 'Nitelikli eleman istiyorum' mesajlı imdat Çağrısı. Yakın Geçmişte yaşadıklarımız bunlar. Şükür ki, bu tablolar, vahim durumlar geride Kaldı. El birliğiyle geride bıraktık. Katsayı adaletsizliğinin sona erdirilmesi, eğitim programları Arasında Esnek Geçiş imkânları, çağı yakalama telaşımıza Aracılık eden Eğitim-Öğretim alanındaki Gelişmeler ettik daha birçok parametredeki degisiklik Sayesinde Mesleki ve teknik eğitim noktasında, nicelik verilerinde OECD ülkelerinin birçoğunun A.Ş. OECD ortalamasının uzerinde Bir sıraya yerleştik "diye konuştu.

          Eğitim-Bir-Sen Tarafından hazırlanan Eğitime Bakış 2016 raporuna atıfta Bulunan Yalçın, Rapora Göre, 15-19 yaş grubu Gençlerin hala silahlarla dolaştığı artık yarısından çoğunun Mesleki Eğitim programlarına katıldığını söyledi. Yalçın, şöyle konuştu: "15-19 yaş grubundaki Mesleki Eğitim alan, Almanya gibi sanayi devlerinin safra Önünde görünmektedir oranımız Genç. Yani, Mesleki Teknik Eğitim kurumlarımızdaki öğrenci sayısında da, bu ogrencilerin Toplam orta öğrenci sayısındaki payında da Büyük Bir Artış Var ettik. Ortaöğretimde ogrencilerin Yüzde 47'si Mesleki ve teknik Öğretim kurumlarına devam ediyor. Çok Değil, 10-15 Yıl Önce sınıflarda Öğrencinin olmadigi ya da birkac Öğrencinin Olduğu meslek Liselerinin, artık Böyle Bir sorunu yok. Peki, ne oldu da böylesi Bir Artış gerçekleşti? Bu artışın gerekçeleri, etkileri Olabilir ne, Sonuçları Neler ettik. Öncelikle Şunu açıkça söylemeliyim ki, bu durum, sayılar ettik oranlar Üzerinden 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' kampanyasının beklenen / Istenen sonuçlarını aldık demek Büyük Bir hata olur. Ancak AK Parti hükümetleri ettik eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın hakkını teslim etmek Gerekir. Çünkü Başta katsayı olmak Üzere meslek Liselerinin önündeki bütün, Engeller bu dönemde kaldırıldı ziyaretinde meslek liseleri Için Büyük Bir Yatırım yapıldı. "

 

Meslek liseli ötekileştirilmemeli, özendirilmelidir

          Meslek liselerine giden ogrencilerin, 'Başarısız öğrenci' nitelemesiyle bu okulları Tercih Etmeye zorlandığının altını çizen Ali Yalçın, "Meslek lisesine giden öğrenci Profili mi yoksa Gitmek Zorunda kalan / bırakılan öğrenci kitlesi mi var Sorusuna mutlaka anlamlı, gerçekçi ettik Durumu doğru yansıtan cevaplar üretmeliyiz. Bizim elimizdeki Veriler, bu eğitim kurumlarımızdaki ogrencilerin 'Başarısız öğrenci' nitelemesiyle bu okulları Tercih Etmeye zorlandığını gösteriyor. Bu anlamda 'Meslek Liseli Ötekileştirilmemeli, Özendirilmeli' şeklinde Yeni Bir çağrıya ihtiyacımız var. Aksi takdirde, meslek liselerindeki Öğrenci sayısındaki artışı 'Başarı' Olarak Değil, 'sorun' Olarak Þirket de mumkun. Zira bu liselerden mezun olanlarin Ortalama aylık kazançları, genel lise mezunlarının aylık kazançlarına Göre az Bir road yukarıda. Sorunları doğru Tespit etmek Için açık konuşalım: Bugün meslek liselerini Tercih edenler, meslek Öğrenmek istedikleri Için meslek liselerini Tercih etmiyorlar; aksine, başka, yani daha kaliteli algılanan Bir okul ya da okul türüne yerleşemedikleri Için meslek liselerine mecburen gidiyorlar Veya sistem Tarafından zorla yerleştiriliyorlar. Şu an Karşı karşıya oldugumuz en ciddi sorun da budur. Meslek liselerini 'Başarısız öğrenci evleri' algısına kurban vermek, katsayı adaletsizliği Üzerinden yaşamak Zorunda kaldıklarımızı aratacak sorunlar doğurabilir. 'Hicbir şey olamadığı İçin, bari meslek lisesine gönderelim' sekılde algılanan Bir öğrenci Profili, Bizim Için Bir Avantaj Değil, Büyük Bir risktir. Bize düşen, bu Riskleri gerçekçi bır sekılde değerlendirmek bugünden ettik bertaraf etmektir "dedi.

Ara eleman Tespiti, arka plan mahkûmiyeti üretiyor 

          Meslek lisesi öğrencilerini "ara eleman" ithamından, iddiasızlığından arındırmak Zorunda olduklarını vurgulayan Yalçın, "Ara eleman Tespiti, Süreç İçerisinde arka plana mahkum insan rasyonalitesi oluşturdu, oluşturuyor.Kapsamlı. Henüz yeni bitirmiş ortaokulu, Mesleki Rehberlik noktasındaki Ihtiyaçları A.Ş. Hakları karşılanmamış Bir erişkine, 'meslek lisesini bitir işe gir' baskısı üretiyoruz. kodlarına, Zihin 'çok zorlama!', 'çok zorlamana gerek yok!', 'daha ötesini, daha Üst Öğrenimi düşünmene gerek yok!' mesajını Bir çırpıda veriyoruz. Eğitimi, Türü ne olursa olsun, hangi Öğretim programı uygulanırsa uygulansın 'sektöre eleman' yetiştirme faaliyeti Olarak Þirket hatasından vazgeçmeliyiz. Eğitim, sektöre eleman Yetiştirmek Için Değil, insanı hayata Hazırlamak, hayata insan kazandırmak Için yürütülen, bu çerçevede İnsanın Kendisini gerçekleştirmesine odaklanan Faaliyetler bütünüdür. Bu ilk eşiği yok sayıp, Dogrudan meslek elemanı, ara eleman, istihdam etmek unsuru yetiştirmeye ya da Bir Üst öğrenime yerleştirmeye odaklanırsak, hayalleri sınırlanan, yani çağrı sonlandırma belirlemesi engellenen insanlar kitlesi oluştururuz. , Çalışma şartlarına 14 yaşını yeni bitiren Bir gencin BıRakın iş bulmaya, istihdama şekillerine İlişkin bilgisini, kendisiyle Ilgili bilgisi, kendini tanıma / tanımlama noktasındaki birikimi Yeterli Değildir "değerlendirmesinde Bulundu ettik.

Öğrenciler ara eleman Değil, aranan eleman olmalıdır

          Yalçın, Mesleki-teknik egitimin Topluma ziyaretinde bireye donuk lansmanında A.Ş. MEVCUT eğitim sistemindeki konumlandırılmasında ciddi Bir sorun bulunduğunu dile getirerek, "Meslek lisesindeki gençlere, 'Meslek lisesi mezuniyetiyle yetinmek Zorunda değilsiniz, daha Üst öğrenimle Cardio meslek alanının Bir Üst basamağındaki mesleği Yapabilirsiniz' çağrısını yapmak istiyorum. Hayatında teknik resim çizmeyen, makine, tezgâh Başına geçmeyen, mekanik iş ziyaretinde işleyiş Alanında ders görmeyenlerin mühendis Olduğu Bir zeminde meslek lisesi mezunlarını mühendis olmak, Tekniker olmak noktasında itici etmekle başlayabiliriz işe. Ara eleman olmak Yerine aranan eleman, Nitelikli eleman, kalifiye eleman olmak noktasında FIRSATLARI oldugunu, bunu meslek lisesi Aracılığıyla da gerçekleştirebilecekleri algısı üretebiliriz. 'Yenilemek' 'Üretmek', 'icat etmek', gibi faaliyetlerin "yenilenmek", ve, insan aklının orkestra şefliğiyle mumkun olabildiğini vurgulayarak, meslek lisesinin is on a Bir oğul Değil, Başlangıç ??evresi Olduğu Konusunda yönlendirebiliriz Öğrencileri "şeklinde konuştu.

 

 

Nitelikli çalışan, sorunsuz Üretim çarkı demek

          "Mesleki teknik ziyaretinde eğitim denilince akla ilk gelenlerden biri de elbette, bu Tür eğitim veren kurumlardan mezun olanları istihdam etmek edenler. Antalya Organize Sanayi bölgesindeki sektör Temsilcileri, ürettikleri mal ettik Hizmetin en iyisi Olması adına Nitelikli eleman peşindedir. Nitelikle eleman, kaliteli iş, kaliteli Ürün, sorunsuz Üretim çarkı, Riskleri azaltılmış Üretim bandı demektir. Istihdamı yapan Sektör, bu istihdamın öznesini teşkil eden elemanın yetiştirilmesine Yönelik egitimin finansmanına Katkı yapıyor mu? Büyük Oranda yapmıyor hayır sekılde çok net Bir ettik. O, merkezi yönetim bütçesi Aracılığıyla Bir Başka ifadeyle, kendisinin de ödeme sahibi Olduğu, milletin parasıyla, fabrikasına eleman, ara eleman yetiştirecek kurumların bölümlerin açılmasını, buradan mezun olanlardan dilediklerini istihdam etmek etmeyi hayal ediyor "diyerek sözlerini sürdüren Yalçın, şunları söyledi:" Ayni kisiler, Liselerinin meslek, meslek yüksekokullarının Hatta Mesleki-teknik eğitim noktasında lisans Programlarının finansmanına, Burada Öğrenim görenlerin istihdamına, istihdamını mumkun kılacak atölye-laboratuvar imkânlarının / fırsatlarının oluşmasına Ne Kadar Katkı sağlıyor? Ortaöğretim gerekse Yükseköğretim düzeyindeki bu Tür kurumların Gerek, atölye imkânlarının, materyallerinin, günün meslekleriyle, teknolojisiyle uyumla Olması için ne Kadar ÇABA sarf ediyor. Ne yazık ki, bulabildiğimiz A.Ş. bilebildiğimiz Rakamlar boyutuyla çok YÜKSEK Değil göster buradaki Rakamlar Uygulamalar ettik. Bu anlamda göster gerçekten sektör Temsilcileri 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' anlayışında Iseler bu Tür eğitim kurumlarına birçok yönden ettik çok daha Fazla destek olmalıdır. "

Kamu işverenlerine sektör temsilcilerine çağrı A.Ş.

          Kamu işverenlerini Sektör temsilcilerini, meslek liselerine, meslek yüksekokullarına, lisans düzeyindeki Öğretim programı kurumlarına çağın Teknolojik imkânlarıyla donatılmış Atölye LABORATUVARLAR kazandırma noktasında SORUMLULUK Almaya davet eden Yalçın Ve, "Milli Eğitim yetiştirsin, ve, devlet Nitelikli eleman ihtiyacını Karşılama faaliyetlerini finanse etsin bakışına sığınmaktan kurtulmalıyız. Bu is on a distinguished, esnaf sanatkar odalarına, konfederasyonuna, işçi sendika konfederasyonlarına, işveren sendikaları, birlik ettik ettik derneklerine Büyük Bir SORUMLULUK düşüyor. Mesleki teknik eğitimde ettik hep örnek Verilen Almanya'dan Bir örnek vermek istiyorum. Hamburg Ticaret Odası, Toplam gelirlerinin Yaklasik yarısını Mesleki Eğitime ayırıyor. Bizim iş dünyamızın da bu sekılde Mesleki Teknik Eğitime daha Fazla destek olmasina Ihtiyaç Var ettik. Özellikle de atölye laboratuvar ihtiyaçlarını ettik, Bunların çoğu yerin epey güne-Çağa uygun hale getirilmesini, günün Üretim sistemleri A.Ş. makine Parkları Konusunda Başta meslek liseleri olmak Üzere, bu alandaki bütün, eğitim kurumlarına daha Geniş Bir perspektifle destek olmalılar. Denizli'de tekstil, Karabük'te demir, İzmir'de petrol ürünleri Odaklı sanayi tesislerinin, Üretim tesislerinin varlığı gözetilerek Mesleki-teknik Öğretim kurumlarının bu alanlarla Ilgili atölye ziyaretinde laboratuvarlara Sahip Olması perspektifiyle SORUMLULUK almalı bu Kuruluşlar. Öğretmenlere yeni Gelişen teknolojilere donuk Hizmet içi eğitim Uygulamaları, araç-gereç-makine A.Ş. sistem tanıtımları noktasında mutlaka ilk Sırada olmalılar "ifadelerini kullandı.

          Mesleki teknik eğitim Alanında onun kesim kuruluşun ettik ettik, "Birlikte ne Yapılabilir" sorusunu sorması gerektiğini kaydeden Yalçın, Yukun paylaşılarak eğitim süreçlerinin her Ayağında Birlikte düşünmenin ettik Yöntem bulmanın önemine dikkat çekti.

Öğretmenlere daha Fazla destek olunmalıdır

          Bir düşünürün "Problemler, sadece sadece iş elbisesi giymiş fırsatlardır" Yalçın belirten dediğini, "Bu söz, Mesleki Teknik A.Ş. eğitim Alanına çok Uygun Bir saptama. Bu Alanda göster gerçekten ciddi sorunlarımız var. Senin dünün Bugün baktigimizda da günün mesleklerine yoğunlaşan Mesleki-teknik Öğretim programları var. Yarına, Geleceğe Dayalı Bir bakışla, fütürist Bir anlayışla, yarının Türkiyesi'nde, yarının Dünyasında hakim olacak Meslekleri bugünden Öğretim programlarına Dahil etme Açısından hiç de Hızlı değiliz. Türkiye'de Mesleki ve teknik eğitim, sanayimizin imalat Yerine montaj sanayi ile Başlangıç ??yapması gibi Bir tarihçeye sahiptir. Bu tarihi Akışı artık değiştirmeliyiz. Yarın hangi Meslekleri önceleyecekse Bunları Birlikte araştırıp belirlemeliyiz. Küresel Rekabet ortamında bütün, Gelişmiş Ülkeler STEM, yani matematik, fen, ve Mühendislik teknoloji Eğitimine eğilirken, Bizim bu Alanlara kayıtsız kalmamız düşünülemez. Ne yapıp edip, Mesleki Teknik Eğitim okullarında da matematik ziyaretinde fen eğitimini iyileştirmeliyiz ettik. Benzer sekilde, Küresel yarışta ÖNE geçmek istiyorsak, ne yapıp edip, öğretmenlerimizi daha Nitelikli hale getirmek İçin, onlara Sürekli destek olmalıyız. Bu is on a distinguished hem Bakanlığa hem de biz sendikalara önemli Diğer silindir düşüyor "diye konuştu.

 

 

Hedeflere Ulaşmak üretmekle mümkündür

          "Yetişmiş insan olmaksızın yetişmiş insan gücü kavramına odaklanmak, Mesleki-teknik eğitim süreçlerini standartlaştırma, makineleştirme, robotlaştırma zeminlerine dönüştürür. Bu is on a distinguished, sadece sadece Mesleki-teknik eğitim evresinde Değil, mesleği icra evresinde de 'Önce İnsan' duruşunun ön plana çıkması Gerekiyor "diyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:" Yeniden Büyük Türkiye hedefinin ön şartı, Eklendi bunun gerçekleşeceğine inanmak, ilk adımlarının başlangıcı imkb üretmektir. Mevcuda dair Bir üretimden Değil, Istenen, beklenen ziyaretinde ihtiyaca dönüşecek olana dair üretimden bahsediyorum. Türkiye, üretme heyecanı YÜKSEK Bir nesil ziyaretinde bu nesil Sayesinde de Türkiye 2023'e Yönelik Başarı Hikâyeleri olusturmak istiyorsa, Mesleki-teknik eğitim kullanıcının alanı Stratejik Bir alan Olarak karşımızda duruyor. Mükemmelliğin Olağanüstü seyleri başarmanın Değil, sıradan seyleri Olağanüstü yapmanın Sonucu oldugunu unutmadan, Mesleki-teknik eğitim Alanında, liseden ön lisans programlarına, lisanstan Graduate programlara Yönelik kapsamlı Bir yenilenme A.Ş. kapsayıcı Bir davet olusturmak zorundayız. Kapsayıcı davetten kastım, daha Fazla İnsanın, Mesleki-teknik Öğretim görme tercihinde bulunması Değil, bu Alanda ettik eğitim kurumlarında da Başarı Düzeyi çok YÜKSEK ogrencilerin de Öğrenim görme yönünde tercihte bulunmasıdır. Oğlu çağrım Sudur: Mesleki ve teknik eğitimi öyle bir hale getirelim ki, Başta bizzat eğitim Emekçileri Olarak bizler olmak Üzere, Eğitime yön veren bakanlar bürokratlar, iş Dünyasına yön veren İşverenler de Kendi çocuklarını Mesleki Teknik okullara gönül rahatlığıyla yönlendirebilsinler ettik ettik ".

          Kongreye Milli Eğitim bakanı İsmet Yılmaz, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Elektrik Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy, Antalya valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, siyasiler, gazeteciler, iş ziyaretinde eğitim Dünyasının Temsilcileri katıldı.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top